top of page
מנוי לחודש, כולל שבת וחג, 2 ילדים

מנוי לחודש, כולל שבת וחג, 2 ילדים

699.00 ₪מחיר

תנאי המנוי:

  • ניתן לבחור תאריך תחילת מנוי עתידי 

  • המנוי המשפחתי כולל כניסה של עד 2 מלווים ללא עלות

  • המנוי מיועד למשפחה גרעינית ואינו ניתן להעברה.

  • הכניסה למשחקייה על בסיס מקום פנוי. רכישת מנוי אינה מקנה קדימות בתור.

  • הכניסה לאזור הפעילות עם גרביים בלבד (ילדים ומבוגרים). ניתן לרכוש גרביים בקופה.

bottom of page