top of page

תקנון האתר

תאריך עדכון אחרון: 21.04.2023

הערה: תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

בעלות

אתר אינטרנט של משחקיית נוגילולה הפועל בכתובת: nogilula.co.il הנו בבעלות החברה "נוגילולה בע"מ", ח.פ 516003241 (להלן "נוגילולה" או "משחקיית נוגילולה" או "המשחקייה" או  "החברה").

תקנון האתר

 • על משתמש האתר לקרוא את תנאי התקנון. הגלישה באתר ושימוש בתכניו ושירותיו כפופים לתנאיו. בעת שימוש באתר הנך מסכים לכל תנאי התקנון.

 • במידה ואינך מסכים עם תנאי התקנון, נא הימנע בהמשך שימוש באתר.

 • החברה שומרת את הזכות המלאה לתבוע פיצוי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתר בניגוד לתקנון.

 • במידה ותרצה להעביר אלינו משוב, תלונה הערות או הארות, תוכל לפנות לעמוד צור קשר או במכתב למשרדי החברה ברחוב האקליפטוס 3, רמת ישי.

 

השימוש באתר

 • שימוש האתר הוא באחריות המשתמש בלבד וככל שייגרם לך נזק ישיר או עקיף משימוש באתר או תוכנו, ו\או מחוסר זמינותו או בעיות טכניות, חברת נוגילולה ומי מטעמה לא יישא באחריות לכך.

 • ניתן להשתמש באתר ובתכניו בדרך מקובלת לפי הוראות כל דין. אין להשתמש באתר בשימוש העלול להוות עבירה, עוולה או לגרום לפגיעה של נוגילולה או צד ג' כלשהו.

 • אין להציג את האתר באמצעות חומרה או תוכנה אפשר מחסירים או מוסיפים תכנים.

 • אין לנקוט בשום אמצעי שיפגום בפעילות התקינה של האתר.

 • השימוש באתר מגיל 18 בלבד ולמטרות אישיות ופרטיות בלבד ו\או שימוש מסחרי בעבור ארגונים, חברות ותאגידים. אין להעתיק את תכני האתר או להשתמש ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

 • אין לקשר לאתר תכנים מעמודי פורנוגרפיה, הימורים, כאלו המעודדים גזענות, אפליה, קריאה לאלימות, או שהנם עומדים נגד החוק או מעודדים פעילות נגד החוק.

 • אין לטעון או לנסות ולטעון באתר תוכנה מזיקה כגון וירוס אשר עשוי לשבש ו\או לגרום נזק לאתר.

 • לחברה זכות לערוך, לשנות ולמחוק כל תוכן שהועלה לאתר לפי שיקולה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן.

 • בשימוש באתר הנך מצהיר כל לא תהיה לך כל דרישה טענה או תביעה כלפי נוגילולה ומי מטעמה.

הסרת אחריות

 • האתר, עמודיו, שירותיו ותכניו מוגשים לקהל הרחב. על משחקיית נוגילולה אין החובה להתאים אותו לצרכיו האישיים של פלוני ואין התחייבות או אחריות מכל סוג שהו כלפי הגולשים.

 • למען הספק ספק, נוגילולה אינה מתחייבת שאתר, תכניו וקבציו יהיה נקי מוירוסים או סיכוני אבטחה אחרים, אינה מתחייבת לתקן תקלות באתר, ואינה לוקחת כל אחריות או נושאת בכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, לרבות בתכניו ומסמכיו.

 

קניין רוחני

 • גלישה באתר, צפיה וצריכת תכניו, רישום לפעילות וכל פעילות אחרת המבוצעת באתר אינה מקנה כל זכויות קניין לגולש. אין לבצע כל פעולה אשר עלולה להפר את הזכויות הקניין של החברה באופן ישיר או בעקיפין.

 • האתר, עיצובו, כל תכניו ומסמכיו, סימני מסחר, זכויות יוצרים ואף סודותיו מסחריים של החברה הנם קניין רוחני של נוגילולה ובבעלותה. אין לעשות כל שימוש, לרבות העתקה, פרסום, שינוי, מכירה והעברה לצד שלישי ללא רשות מפורשת בכתב מנוגילולה.

 • צד ג': כל סימני המסחרי ו\או סימנים מזהים אחרים אשר מופיעים באתר אשר אינם בבעלות משחקיית נוגילולה הנם קניין של צד שלישי. אין לעשות כל שימוש בסימנים אלו ללא אישור מפורש ובכתב של צד ג'.

זמינות האתר ואיכות התוכן

 • אתר האינטרנט נבנה על בסיס פלטפורמה דינמית שהנה כלי צד ג' ועקב עדכונים תכופים עלולים להיווצר קשיים טכניים בהצגת התוכן. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הנו לקריאה וידיעה בלבד וחברת נוגילולה לא אחראית למהימנות או נכונות תוכן האתר. בנוסף, החברה איננה מתחייבת שהאתר יהיה זמין בכל עת וכי חווית הגלישה תהיה ללא הפרעות ובעיות טכניות.

 • החברה ראשית להפסיק ו\או להקפיא את פעילות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי לטובת (מבלי להגביל את הכלליות) עבודות שדרוג ותחזוקה. כחברה שחרטה על דגלה שירות לקוחות ברמה גבוהה, החברה תפעל למזער במקרים אלו ככל הניתן את אי-זמינות האתר ושירותיה. הנך מסכים בגלישתך באתר כי החברה לא תישא באחריות בעבור כל נזק הנגרם כתוצאה מעבודות אלו.

 • התוכן באתר מועבר באמצעות תעבורה אינטרנטית. החברה עושה מאמצים להציג באתר מידע מדויק ועדכני ככל הניתן, אך ייתכנו בו שגיאות ואי דיוקים, לרבות במסגרת הפעילות השבועות המתקיימות במשחקייה ומשתנות על בסיס שבועי.

 

שינויים באתר

 • פעילות באתר - לשיקולה הבלעדי ובכפוף דין ראשית החברה, ללא הודעה מוקמת או צורך בנימוק, לחסום או להגביל את הגישה עבור משתמש לאתר ושירותיה, לרבות שירותי רכישת כרטיסים.

 • שינויים בתקנון - משחקיית נוגילולה ראשית לעדכן את תנאי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה לגולשים. יחד עם זאת תאריך עדכון אחרון יופיע. לפיכך יש לוודא בכניסה לאתר כי הנך מכיר את הגרסה המעודנת של התקנון.

 • שינויים בתוכן האתר - חברת נוגילולה מעדכנת את האתר באופן תדיר, לרבות כל תכניו, ואין בחובתה להודיע לגולש על כך. למען הסר ספק, האתר בבעלות החברה ולה השיקול הבלעדי בקביעת אילו תכנים יוצגו באתר.

 

משוב מלקוחות וגולשי האתר

 • משחקיית נוגילולה חרטה על דגלה מצוינות ופתוחה למשוב מלקוחותיה וספקיה. הארות, הצעות והערות תתקבלנה בברכה הן דרך אתר האינטרנט והן במקום הפיסי בו פועלת המשחקייה.

 • מתן משוב לחברה, בד בבד, אינו מחייב את החברה ליישמו.

 • והיה והוחלט באופן בלעדי ליישמן, לא תהיה לנוגילולה כל חובה לפיצוי או תמלוגים לנותן המשוב.

 • למען הסר ספק, המשחקייה רשאית להשתמש במשוב כראות עיניה ואף להציגה באופן וויזואלי בכל דרך שתבחר וזאת ללא קבלת אישור מנותן המשוב ואף ללא חובת אזכור.

 

קישורים חיצוניים

יתכן ובאתר ישולבו קישורים לאתר חיצוניים באינטרנט שאינם שייכים ואינם מפוקחים ע"י נוגילולה בע"מ. משחקיית נוגילולה אינה אחראית לטיב עמודים אלו ולא תישא בכל אחריות או נזק שיווצר כתוצאה מגלישה וצריכת שירותים מאתרים אלו, אף אם הינם עמודים מסחריים.

 

פרטיות

נוגילולה מתייחסת בכבוד לפרטיותך כפי שמפורט במדיניות הפרטיות באתר.

 

פיצוי ושיפוי

היה ויגרם נזק ישיר או עקיף לנוגילולה עקב שימושך באתר, בתכניו ושירותיו, הפרה של התקנון, לרבות סימני מסחר ו\או פרטיות של צד שלישי, הנך מתחייב באופן מידי לשפות ולפצות את נוגילולה, לרבות עובדיה, מנהליה ובעלי השליטה בה כנגד הנזק שנגרם ללא הגבלה.

 

ביצוע רכישות באתר

 • על כל עסקה המבוצעת באתר יחולו ההוראות אשר יופיעו בעמוד העסקה והנך מסכים להוראות אלו ברכישתך את הכרטיס.

 • בנוסף יחולו ההוראות הבאות על כל רכישה באתר:

 • מובהר כי הכניסה למשחקייה היא על בסיס מקום פנוי בלבד ובאפשרות ההנהלה באופן בלעדי שלא להתיר כניסה של לקוחות נוספים.

 • הרכישה תבוצענה ע"י בגיר בלבד

 • ברכישתך הנך מסכים להוראות הבטיחות כפי שמפורט בשילוט שבמשחקייה

 • מובהר כי לא ניתן להמיר את הרכישה לכרטיס מסוג אחר

 • מובהר כי נוגילולה יכולה להחליט באופן בלעדי באילו אמצעי תשלום לגבות (לרבות באמצעות איזה חברה אשראי) ובאילו לא.

 • מומלץ להתקשר למשחקייה ע"מ לוודא שההזמנה נקלטה. בעת ההגעה לפעילות זהותך תאומת ע"י מספר טלפון או תעודת זהות כי שהזנת בעת ביצוע ההזמנה.

 • יובהר כי יש להגיע לפעילות בזמן ונוגילולה לא תפצה\תזכה לקוח אשר איחר ו\או לא הופיע לפעילות.

 • מובהר כי תנאי לרישום הנו 1) תשלום באתר ו\או בקופה 2) הזנת פרטי לקוח ופרטי פעילות נכונים.

 • יובהר כי התשלום עשוי להיות כרוך עמלה שתגבה ע"י חברת הסליקה. משחקיית נוגילולה אינה צד בכך ולא תישא בכל אחריות לכך.

 • בסמכות נוגילולה לבטל את רישומך לאתר, לפעילות ואף לחסום אותך משימוש באתר ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי

 • מדיניות ביטול: ניתן לבטל את השתתפותך בפעילות עד 2 ימי עסקים טרם מועד קיום הפעילות. את הפעילות יש לבטל ע"י התקשרות לטלפון של המשחקייה.

 • לקוח רשאי לחזיר ולהחליף מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן וכן תקנות הגנת הצרכן – ביטול עסקה – כפי שמעודכנות מעת לעת

 

המשחקייה

 • מובהר כי הכניסה למשחקייה היא על בסיס מקום פנוי בלבד ובאפשרות ההנהלה באופן בלעדי שלא להתיר כניסה של לקוחות נוספים.

 • מובהר כי המחירון הנקוב באתר ובמשחקייה נקוב בש"ח, כולל מע"מ, ונוגילולה רשאית לעדכן את המחירים בכל עת ללא עדכון הלקוחות.

 • השימוש בלוקרים ותאי נעליים, הן בכניסה למשחקייה (אזור התארגנות) והן בכל מקום אחר אשר יוחלט להציב עמדות אחסון, הן באחריות הבלעדית של הלקוח. נוגילולה אינה מציבה שמירה ולא תישא בכל אחריות לאובדן או גניבה של ציוד אישי.

 • יש להישמע להוראות הבטיחות, לשילוט ומפעילי המשחקייה.

דרכי התקשרות

הנך מוזמן ליצור קשר בכל עניין בטופס יצירת קשר באתר, באימייל info@nogilula.co.il מענה בטלפון: 055-3196675 בהתאם לשעות פעילות המקום.

נשמח לעמוד לרשותכם.

תקנון הנחות/מבצעים

תאריך עדכון אחרון: 22.5.2023

הערה: תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

בעלות:

אתר אינטרנט של משחקיית נוגילולה הפועל בכתובת: nogilula.co.il הנו בבעלות החברה "נוגילולה בע"מ", ח.פ 516003241 (להלן "נוגילולה" או "משחקיית נוגילולה" או "המשחקייה" או  "החברה").

חברת נוגילולה בע"מ מודיעה בזאת על עריכת הנחות קיץ בהתאם לתקנון ההנחות המפורט להלן:

תקופת ההנחות: 

תקופת ההנחות הינה החל מיום  13.6.2023 ועד ליום 17.6.2023 (כולל).

20% הנחה על רכישת כרטיסייה 10 כניסות

30% הנחה על רכישת מנוי משפחתי חודש/שלושה חודשים

חברת נוגילולה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההנחות ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר החברה ו/או בדלפק הכניסה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד חברה נוגילולה בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 

מתכונת ההנחות:

לקוחות חברת נוגילולה בע"מ יהיו רשאים לממש את הטבת ההנחות בדלפק הכניסה של המשחקייה ו/או טלפונית בתשלום באשראי בלבד ובמסגרת שעות הפעילות של המקום.

ההנחות הינם מהמחיר המלא של המוצרים על פי מחירון הכניסה המוצג באתר הבית ובדלפק הכניסה, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/הנחות נוספות ממועדונים שונים.

ההנחות הינן על כרטיסיית 10 כניסות בלבד ועל רכישת מנויים. הטבת ההנחות אינה תקפה לשאר המוצרים בין עם מחירון הכניסה ובין אם מחירון בית הקפה. 

שונות:​

תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי חברת נוגילולה בע"מ, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.

למען הסר ספק יובהר כי חברת נוגילולה בע"מ או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, סברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי משחקיית נוגילולה ו/או כל אחר מטעמה כן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

חברת נוגילולה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

דרכי התקשרות:

הנך מוזמן ליצור קשר בכל עניין בטופס יצירת קשר באתר, באימייל info@nogilula.co.il מענה בטלפון: 055-3196675 בהתאם לשעות פעילות המקום.

נשמח לעמוד לרשותכם.

תקנון כרטיסיות/מנויים/מועדונים

תאריך עדכון אחרון: 13.02.2024

הערה: תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

בעלות:

אתר אינטרנט של משחקיית נוגילולה הפועל בכתובת: nogilula.co.il הנו בבעלות החברה "נוגילולה בע"מ", ח.פ 516003241 (להלן "נוגילולה" או "משחקיית נוגילולה" או "המשחקייה" או  "החברה").

כללי: 

חברת נוגילולה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים מעת לעת בהוראות תקנון זה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

כניסה למשחקייה:

 1. הכניסה לאזור הפעילות עם גרביים בלבד (מבוגרים וילדים כאחד). ניתן לרכוש גרביים בקופה.

 2. יש לעיין ולהקפיד על הוראות הבטיחות כפי שמובא בשילוט שבמשחקייה.

כרטיסיות:

 1. התשלום עבור כרטיסיות יבוצע מראש ע״י הלקוח דרך האתר/רכישה במקום או טלפונית.

 2. כרטיסייה 10 כניסות.

 3. תוקף הכרטיסייה הנו לשנים עשר (12) חודשים בלבד. אין אפשרות להקפיא או להאריך את תוקפה מעבר לתקופה זו.

 4. הכרטיסייה מיועדת למשפחה גרעינית בלבד ולא ניתנת להעברה.

 5. רכישת כרטיסייה אינה מקנה קדימות בתור. הכניסה למשחקייה על בסיס מקום פנוי בלבד. 

ביטול כרטיסיה והחזר כספי:

לקוח יהא רשאי לבטל את העיסקה טרם תחילת מימוש הכרטיסייה.

במידה והלקוח ניצל חלק מהכרטיסייה יקוזז סכום ההחזר בהתאמה לכמות הניצול, בשווי של כניסה אחת בכרטיסייה.

במידה והיתה ללקוח זכות לביטול העסקה יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הגעה פיזית לדלפק הקופה בלבד וכן באמצעות שיחה טלפונית למספר: 0553196675 רק במידה והעסקה בוצעה באשראי בלבד.

מנויים/מועדונים:

 1. המנוי/המועדון הנו שמי ואישי ואינו ניתן להעברה. לא ניתן להשתמש באותו המנוי לבני משפחה שונים.

 2. התשלום עבור מנויים/מועדונים יבוצע מראש ע״י הלקוח דרך האתר/רכישה בדלפק הכניסה/ טלפונית במספר: 0553196675.

 3. מנויים/מועדונים המוצעים ללקוח מפורטים במחירון אותו ניתן למצוא באתר הבית ובדלפק הכניסה.

 4. תאריך תחילת המנוי/המועדון יהיה יום הרכישה אלא אם נתבקש אחרת ע"י הלקוח במעמד הרכישה או טלפונית ביום הרכישה.

 5. המנוי/המועדון מיועד למשפחה גרעינית בלבד/לילד אחד בלבד ולא ניתן להעברה/להחלפה.

 6. רכישת מנוי/מועדון אינה מקנה קדימות בתור. הכניסה למשחקייה על בסיס מקום פנוי בלבד. 

ביטול מועדון והחזר כספי:

לקוח יהא רשאי לבטל את העיסקה טרם תחילת מימוש המנוי/המועדון ללא עלות.

דמי ביטול יהיו כדלקמן:

 • במידה והמנוי בוטל בשליש הראשון של המנוי, דמי הביטול יעמדו על 25% מעלות המנוי.

 • במידה והמנוי בוטל בשליש השני של המנוי, דמי הביטול יעמדו על 20% מעלות המנוי.

 • במידה והמנוי בוטל בשליש השלישי של המנוי, דמי הביטול יעמדו על 17% מעלות המנוי.

דרכי התקשרות:

הנך מוזמן ליצור קשר בכל עניין בטופס יצירת קשר באתר, באימייל info@nogilula.co.il מענה בטלפון: 055-3196675 בהתאם לשעות פעילות המקום.

נשמח לעמוד לרשותכם.

קורונה:

במקרה של הקפאת פעילות המשחקייה, בעקבות צו ממשלחתי או הנחיות הממשלה עקב נגיף הקורונה, תוקף כל הכרטיסיות והמנויים יופקא עד לפתיחה מחודשת של המשחקייה. לא ינתנו זיכויים בעבוד ניצול חלקי של הכרטיסיות או המנוי. 

תקנון הדרכות וקורסים

תאריך עדכון אחרון: 19.6.2023

הערה: תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

 

תנאים ומדיניות רכישה/הרשמה להדרכה/קורס:

הדרכות:

ניתן לבטל עד 72 שעות ממועד ההדרכה ולקבל החזר כספי מלא.
ניתן לדחות למועד חליפי ללא עלות עד 24 שעות לפני.
ב24 שעות שלפני ההדרכה לא ניתן לבטל או לדחות.

קורסים:

ביטול עד 14 ימים לפני הקורס: 70% החזר.

ביטול עד 7 ימים לפני הקורס: יינתן 50% החזר.
ביטול עד 3 ימים לפני הקורס: יינתן 30% החזר.

bottom of page